ReadyPlanet.com
พระพุทธพลังจิตทองคำ

GoldenVirtue.com ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด ที่ได้ผลิตงานพิมพ์รูป พระพุทธพลังจิตทองคำ บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% โดย พระครูวิลาศกาญจนธรรม และ พระธวัชชัย ชาครธัมโมได้นำคณะลูกศิษย์ และ สมาชิกเว็บพลังจิตน้อมเกล้าฯ ถวาย "พระพุทธพลังจิตทองคำ"จัดพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี   วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระุพุทธพลังจิตทองคำ พิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์

ถวายพระพุทธพลังจิตทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทองคำแด่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ TodayGuide Gift Idea , Post Today Newspaper
อิมแพ็ค มอบประกาศนียบัตรทองคำ สำหรับลูกค้าที่จองแพ็คเกจแต่งงาน