ReadyPlanet.com
ขนาดแผ่นทอง ที่สั่งพิมพ์ได้ มีขนาดอะไรบ้าง

 ขนาดแผ่นทองเพื่อใช้ในงานพิมพ์ของเรา แบ่งเป็นขนาดมาตรฐานตามขนาดของกระดาษ คือ

A3 ประมาณ 30 ซม. x 40 ซม.     (เท่ากับขนาดกระดาษ A3 / หรือ A4 ติดกัน 2 แผ่น)
A4 ประมาณ 20 ซม. x 28.5 ซม.  (เท่ากับขนาดกระดาษ A4)
A5 ประมาณ 14 ซม. x 20 ซม.     (เท่ากับขนาดกระดาษ A5 / หรือ A4 พับครึ่ง)

ขนาดดังกล่าวเป็นขนาดของ แผ่นทองคำเท่านั้น
เมื่อเรานำไปใส่กรอบแล้ว ขนาดซึ่งรวมกรอบรูปจะใหญ่ขึ้นอีกประมาณด้านละ 1.5 นิ้ว - 3 นิ้ว
(ขนาดกรอบจะใหญ่ตาม ขนาดของแผ่นทองที่ทำ)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำขนาดพิเศษนอกจากนี้ สามารถสั่งทำได้ โดยทางเราจะคิดราคาตามขนาดมาตราฐาน และ บริการตัดชิ้นงานตามขนาดของท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งขนาดพิเศษจะต้องเล็กกว่าขนาดมาตราฐาน เช่น ท่านต้องการงานพิมพ์ขนาด 20 ซม x 20 ซม ทางเราจำเป็นต้องใช้แผ่นทองขนาด A4 ซึ่งมีขนาด 20 ซม. x 28.5 ซม. มาทำการตัด โดยคิดราคาตามขนาด A4 เป็นต้น
 
 
 

 
สินค้าและบริการ

ขั้นตอน สั่งซื้อ
ราคา บริการพิมพ์ภาพบนแผ่นทองคำ
สั่งทำแล้ว ได้รับสินค้าภายในกี่วัน
จัดส่งสินค้าอย่างไร
ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% คืออะไร
สีที่พิมพ์ บนแผ่นทองคำ จะเป็นอย่างไร
มีนโยบาย รับประกันสินค้า อย่างไร
แรงบัลดาลใจของเรา