ReadyPlanet.com
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 ธนาคารกรุงไทย ได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2509  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ แห่งแรกที่สามารถขยายศักยภาพการให้บริการ ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง โดยการขยายสาขาทั่วประเทศ   ปัจจุบัน ธนาคารยังคงเติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจาก "ธนาคารแสนสะดวก" หรือ"The Convenience Bank" ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด "กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" หรือ "Growing Together" อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม

 ธนาคารกรุงไทย1krungthaibank2

หนึ่งในลูกค้าของเรา ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์ของขวัญในวันเกษียณอายุของท่าน
ผู้เป็นที่รักของพนักงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าของขวัญแทนใจพนักงานชิ้นนี้
จะสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งผู้รับและผู้ให้ เป็นทั้งภาพ และสัญลักษณ์
แทนความทรงจำความรู้สึกอันมีค่ายิ่งของลูกค้าของเราตลอดไป

 สนใจสอบถามข้อมูล หรือ สั่งทำ ภาพพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ กรุณาติดต่อเรา หรือสอบถามผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ลูกค้าของเรา

TOYOTA บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด article
CPAC บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด article
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
NRCT สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LUCKY UNION FOODS
SANSIRI PCL
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IMPACT EXHIBITION CENTER
BOSCH THAILAND
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ