ReadyPlanet.com
ทะเบียนการค้า เกียรติบัตรทางการค้า

ในชีวิตของเรา กว่าจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้ ต้องผ่านความพยายาม ความมานะ และทุ่มเทมากมาย ทั้งแรงใจ และแรงกาย จนถึงจุดที่ก่อตั้งธุรกิจการค้า ในรูปแบบนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน หรือก่อตั้งบริษัท

การมีทะเบียนการค้า เปรียบเหมือนจุดชัย แห่งความสำเร็จจุดหนึ่ง และเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ

 

โดยปรกติทั่วไป บริษัท ห้างร้านต่างๆ จะนำทะเบียนการค้า ติดแสดงไว้ที่ร้านค้า สำนักงาน เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็น สำหรับ GoldenVirtue เราเห็นว่าทะเบียนการค้าที่ติดแสดงไว้นี้ จะดูสง่างามมากยิ่งขึ้น ถ้าสามารถเปลี่ยนทะเบียนการค้า ธรรมดาซึ่งพิมพ์บนกระดาษ ให้เป็น ทะเบียนการค้าทองคำ ในกรอบหลุยส์ ดูหรูหร่า สมคุณค่า เป็นที่เตะตา สร้างความประทับใจ และ ความน่าเชื่อถือ ให้กับ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้พบเห็น

ทองคำ เป็นสัญลักษณ์ แห่งความเจริญรุ่งเรือง  เมื่อนำทะเบียนการค้ามาจัดพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ แล้วจะยิ่งเป็นศิริมงคล สร้างพลังให้แต่ตัวท่าน และพนักงานทุกคน ให้หนุนนำธุรกิจมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

นอกจากทะเบียนการค้าทองคำแล้ว หากบริษัท องค์กรของท่าน ได้ดำเนินธุรกิจมาในระดับหนึ่ง บริษัทของท่านอาจได้รับ เกียรติบัตรทางการค้า รางวัล จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือคู่ค้า อธิเช่น ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของสถาบันต่างๆ เกียรติบัตรในการดำเนินธุรกิจ เกียรติบัตรทางด้านสิ่งแวดล้อม เกียรติบัตรจากสมาคมหอการค้า ฯลฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่ท่าน และพนักงานทุกคนภาคภูมิใจ เราเห็นว่าเป็นจะเป็นการดียิ่งขึ้น หากได้นำเกียรติบัตรเหล่านี้มาจัดพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ โดยอาจจะขยายขนาดให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น และนำประดับตกแต่งสำนักงาน เพี่อเป็นเกียรติ และเป็นความภูมิใจของทุกคน

เนื่องด้วยประมวลกฏหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสาร ทางเราขอสงวนสิทธิในการระบุข้อความ ดังนี้ในงานพิมพ์ใบทะเบียนการค้าทองคำ "ใบทะเบียนการค้าทองคำฉบับนี้ เพียงจำลองขึ้น มิอาจนำไปใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้"

*************************************************************************************************************

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นคือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นคือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา ทำให้ลูกค้าของเรานั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการของเราจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร้านค้าออนไลน์ หรือร้านค้าที่มีการส่งของมาให้จากต่างจังหวัด ซึ่งลูกค้าอาจไม่มีโอกาสได้พบหน้าเจ้าของร้านเลย แต่ถ้าพวกเขารับรู้ว่าร้านของเรามีการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็จะสร้างความน่าเขื่อถือได้มากขึ้น รวมถึงการจดทะเบียนพาณชย์นั้นยังช่วยให้เราสามารถใช้ประกอบใบ Statement ในการขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือหาเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

·         ประโยชน์ของประเทศ

รัฐบาลสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดทำสถิติของธุรกิจแต่ละประเภท ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรควบคุมและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทไหนจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นยังสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศได้จากการที่รัฐบาลสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดทำสถิติของธุรกิจแต่ละประเภทว่ามีจำนวนเท่าไร มีทำเลตั้งอยู่ที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ เจ้าของหรือหุ้นส่วนเป็นคนสัญชาติอะไร มีทุนเท่าไร ซึ่งการจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการติดต่อค้าขาย อีกทั้งยังช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรควบคุมและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทไหนมากกว่า ถึงจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับคนในประเทศ รวมถึงยังเป็นการช่วยลดงบประมาณทั้งด้านการเงินและเวลาในการจัดทำแบบสำรวจที่จะต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ

ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้นอกจากจะเป็นผลประโยชน์สำหรับรัฐบาลแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีในการตรวจดูรายละเอียดข้อมูลทางการค้าต่างๆ เพื่อดูแนวโน้มของธุรกิจว่าในขณะนี้ ธุรกิจใดที่กำลังเป็นที่นิยม และตั้งอยู่ที่ไหนกันเยอะ เพื่อให้คนทั่วไปได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น

"ถ้าหากเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นร้านค้าได้ ยกเว้นธุรกิจขายสินค้าที่มีบริการพ่วงมาด้วย"

ถ้าอยากรู้ว่าเราต้องจดทะเบียนร้านค้าหรือไม่นั้น สามารถดูได้จากรูปแบบธุรกิจของเราเองก่อนว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจการขายสินค้า หรือเป็นธุรกิจการบริการ ซึ่งถ้าหากเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวแล้ว ทางรัฐจะไม่อนุญาตให้เราจดทะเบียนเป็นร้านค้าได้ แต่จะอนุญาตถ้าหากเป็นธุรกิจการขายสินค้าที่มีการบริการเข้ามาพ่วงด้วย ซึ่งถ้าเราตั้งใจจะทำธุรกิจประเภทขายสินค้าอยู่แล้ว ก็สามารถเตรียมบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจดทะเบียนในเขตที่เราอาศัยอยู่ได้ด้วยตัวเอง

 

ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียน

ตามกฏหมายแล้ว ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือแบบนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจำกัด) ถ้ามีประเภท หรือรายละเอียดการทำธุรกิจตรงตามรูปแบบด้านล่างนี้ จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1.     การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

2.     การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

3.     การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4.     การบริการอินเทอร์เน็ต

5.     การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

6.     การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7.     การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

8.     การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

9.     การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

10.      การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์

11.      การให้บริการตู้เพลง

12.      โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

ธุรกิจการบริการนอกเหนือจากประเภทที่ว่า สามารถตั้งชื่อที่ต้องการ และเริ่มต้นดำเนินการธุรกิจได้เลย

แต่ในกรณืที่เป็นธุรกิจการบริการนอกเหนือจากประเภทที่ว่านั้น เราก็สามารถตั้งชื่อที่เราต้องการ และเริ่มต้นดำเนินการธุรกิจได้เลย ซึ่งเมื่อครบหนึ่งปี ก็ให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีให้กับสรรพากร ส่วนในปีต่อไป ก็ต้องยื่นภาษี 2 ครั้งต่อปีตามปกติ (ภงด.94 ภาษีครึ่งปี, ภงด. 90 ภาษีทั้งปี) โดยลักษณะของภาษีก็จะมีให้เลือกทั้งแบบตามปกติ และแบบเหมาจ่ายซึ่งก็ควรดูตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจว่าแบบใดจะเสียน้อยกว่า

·         ในกรณีที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ไปจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานเขตทุกแห่งในเขตที่เราจะทำการค้า ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-224-1916, 02-225-1945 หรือสามารถดูรายละเอียดของสำนักงานเขตทุกแห่งได้ที่เว็บไซต์  www.bangkok.go.th/fiic

·         ในกรณีที่ไม่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะรับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการตามท้องที่ในจังหวัดนั้นๆ ถ้าหากต้องสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่เบอร์ 02-547-4446-7

·         การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องมีการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

·         หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยจดทะเบียนไว้ก็ต้องทำการจดทะเบียนใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท

·         หากมีการยกเลิกกิจการ ต้องทำการยกเลิกการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เลิกกิจการ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

·         หากทำใบจดทะเบียนพาณิชย์หายต้องทำยื่นขอใบทดแทนภายใน 30 วัน เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

·         การทำกิจการที่มีคุณสมบัติต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จด แสดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ยอมให้หนักงาน เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

การทำกิจการที่มีคุณสมบัติต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จด แสดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ยอมให้หนักงาน เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถ้ายังฝ่าฝืนต่อเนื่องไปอีก จะมีโทษปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

·         ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สุญหายแต่ไม่ยื่นขอใบรับรองแทน หรือไม่แสดงใบพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้ายังฝ่าฝืนต่อเนื่องก็จะมีการปรับไม่เกินวันละ 20 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

·         ผู้ประกอบการที่ถูกจับได้ว่าทำการฉ้อโกงโดยการปลอมแปลงสินค้า หรือกระทำความผิดอื่นๆ ที่ร้ายแรงในการประกอบกิจการ ก็จะได้รับโทษถอนใบทะเบียนพาณิชย์ และต้องยกเลิกกิจการ จนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนได้ใหม่ ถ้าผู้ประกอบการถูกสั่งถอนใบจดทะเบียนไปแล้ว ยังฝ่าฝืนทำธุรกิจต่อไป จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

• • •

 

ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นจะเป็นข้อกฏหมายบังคับที่ทำให้เราต้องจดทะเบียน แต่ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่ก็ไม่ได้มากมาย ขั้นตอนการจดที่ง่ายดายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก และยังได้รับความน่าเชื่อถือเป็นการตอบแทน รวมถึงยังเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับทางประเทศได้ด้วย ก็นับว่าเป็นกระบวนการอีกอย่างในการทำธุรกิจที่นักธุรกิจเริ่มต้นทุกคนก็ควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเสียตั้งแต่เริ่มแรกจะดีกว่า

***************************************************************************************************************

สนใจสอบถามข้อมูล หรือ สั่งทำ งานพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ กรุณาติดต่อเรา หรือสอบถามผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้


ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :  *
ที่อยู่ จัดส่งสินค้า :  *
ส่งไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขอราคา :
คำถามเพิ่มเติม (ถ้ามี) :
ขนาดแผ่นทอง ที่ต้องการ : A3 ขนาด 30 cm. x 40 cm.
A4 ขนาด 20 cm. x 29 cm.
A5 ขนาด 14 cm. x 20 cm.
ขนาดอื่นๆ (ระบุในคำถามเพิ่มเติม)ไอเดีย ของขวัญ

ของขวัญให้ลูกค้า
ของขวัญให้ผู้ใหญ่
รูปเคารพบูชา
รูปถ่ายครอบครัว
ของขวัญแต่งงาน
ทะเบียนสมรสทองคำ article
รางวัลพนักงาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญวันแม่ ของขวัญวันพ่อ