ReadyPlanet.com
ทะเบียนการค้า เกียรติบัตรทางการค้า

ในชีวิตของเรา กว่าจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้ ต้องผ่านความพยายาม ความมานะ และทุ่มเทมากมาย ทั้งแรงใจ และแรงกาย จนถึงจุดที่ก่อตั้งธุรกิจการค้า ในรูปแบบนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน หรือก่อตั้งบริษัท

การมีทะเบียนการค้า เปรียบเหมือนจุดชัย แห่งความสำเร็จจุดหนึ่ง และเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ

 

โดยปรกติทั่วไป บริษัท ห้างร้านต่างๆ จะนำทะเบียนการค้า ติดแสดงไว้ที่ร้านค้า สำนักงาน เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็น สำหรับ GoldenVirtue เราเห็นว่าทะเบียนการค้าที่ติดแสดงไว้นี้ จะดูสง่างามมากยิ่งขึ้น ถ้าสามารถเปลี่ยนทะเบียนการค้า ธรรมดาซึ่งพิมพ์บนกระดาษ ให้เป็น ทะเบียนการค้าทองคำ ในกรอบหลุยส์ ดูหรูหร่า สมคุณค่า เป็นที่เตะตา สร้างความประทับใจ และ ความน่าเชื่อถือ ให้กับ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้พบเห็น

ทองคำ เป็นสัญลักษณ์ แห่งความเจริญรุ่งเรือง  เมื่อนำทะเบียนการค้ามาจัดพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ แล้วจะยิ่งเป็นศิริมงคล สร้างพลังให้แต่ตัวท่าน และพนักงานทุกคน ให้หนุนนำธุรกิจมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

นอกจากทะเบียนการค้าทองคำแล้ว หากบริษัท องค์กรของท่าน ได้ดำเนินธุรกิจมาในระดับหนึ่ง บริษัทของท่านอาจได้รับ เกียรติบัตรทางการค้า รางวัล จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือคู่ค้า อธิเช่น ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของสถาบันต่างๆ เกียรติบัตรในการดำเนินธุรกิจ เกียรติบัตรทางด้านสิ่งแวดล้อม เกียรติบัตรจากสมาคมหอการค้า ฯลฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่ท่าน และพนักงานทุกคนภาคภูมิใจ เราเห็นว่าเป็นจะเป็นการดียิ่งขึ้น หากได้นำเกียรติบัตรเหล่านี้มาจัดพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ โดยอาจจะขยายขนาดให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น และนำประดับตกแต่งสำนักงาน เพี่อเป็นเกียรติ และเป็นความภูมิใจของทุกคน

เนื่องด้วยประมวลกฏหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสาร ทางเราขอสงวนสิทธิในการระบุข้อความ ดังนี้ในงานพิมพ์ใบทะเบียนการค้าทองคำ "ใบทะเบียนการค้าทองคำฉบับนี้ เพียงจำลองขึ้น มิอาจนำไปใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้"

 
ไอเดีย ของขวัญ

ของขวัญให้ลูกค้า
ของขวัญให้ผู้ใหญ่
รูปเคารพบูชา
รูปถ่ายครอบครัว
ของขวัญแต่งงาน
ทะเบียนสมรสทองคำ article
รางวัลพนักงาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญวันแม่ ของขวัญวันพ่อ