ReadyPlanet.com
ทะเบียนสมรสทองคำ article

ความหวานชื่นเมื่อแรกรัก ผ่านกาลเวลาที่บ่มเพาะด้วยความเข้าใจ จนถึงวันที่ความรักสุกงอม พร้อมสอดประสานเส้นทาง และท่วงทำนองการใช้ชีวิตเข้าเป็นจังหวะเดียวกัน เดินทางก้าวข้ามอุปสรรค ก่อเกิดเป็นความผูกพัน ว่าจะมั่นคงต่อกันไปจนนิรันดร

ทะเบียนสมรส เป็นสัญลักษณ์ของเริ่มต้นชีวิตคู่ เป็นสัญญารักที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันใบทะเบียนสมรส จึงมีค่ามากกว่าแผ่นกระดาษ  เพื่อให้สมคุณค่าสัญลักษณ์แห่งความรักนี้ GoldenVirtue ขอเสนอไอเดียการทำใบทะเบียนสมรสทองคำ ซึ่งท่านสามารถทำเป็นของขวัญสำหรับคนรัก ในวันแต่งงาน หรือของขวัญครบรอบวันแต่งงาน ในลักษณะการนำใบทะเบียนสมรสของท่าน มาจัดพิมพ์ลงบนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% พร้อมทั้งใส่กรอบหลุยส์สีทอง หรูหราสวยงาม

  

 

ใบทะเบียนสมรสทองคำนี้ จะเป็นของตกแต่งบ้านที่ท่านและคู่สมรสภาคภูมิใจ และแอบอมยิ้มทุกครั้งที่ได้เห็น เป็นสัญลักษณ์ทางใจซึ่งแสดงถึงความรักที่มีต่อกัน และเป็นที่ชื่นชมกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเสมอ

เนื่องด้วยประมวลกฏหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสาร ทางเราขอสงวนสิทธิในการระบุข้อความ ดังนี้ในงานพิมพ์ใบทะเบียนสมรสทองคำ "ใบทะเบียนสมรสทองคำฉบับนี้ เพียงจำลองขึ้น มิอาจนำไปใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้"

 
ไอเดีย ของขวัญ

ของขวัญให้ลูกค้า
ของขวัญให้ผู้ใหญ่
รูปเคารพบูชา
รูปถ่ายครอบครัว
ของขวัญแต่งงาน
ทะเบียนการค้า เกียรติบัตรทางการค้า
รางวัลพนักงาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญวันแม่ ของขวัญวันพ่อ