ReadyPlanet.com
CPAC บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด article

 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ ซีแพค ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย

เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

 

โดยมีจุดเด่นด้านนวัตกรรมสินค้าและการบริการที่หลากหลาย และ ครบวงจร ทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และ วัตถุดิบ หิน ทราย ที่ผู้บริโภครู้จักดี ภายใต้ ตรา สินค้า “CPAC”

 

 

 

 

 

 

      

หนึ่งในลูกค้าของเรา ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์ของขวัญในวันเกษียณอายุการทำงานของท่านผู้บริหาร
ที่เป็นที่รักของพนักงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าของขวัญแทนใจพนักงานชิ้นนี้
จะสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งผู้รับและผู้ให้ เป็นทั้งภาพ และสัญลักษณ์
แทนความทรงจำความรู้สึกอันมีค่ายิ่งของลูกค้าของเราตลอดไป

 
ลูกค้าของเรา

TOYOTA บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด article
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
NRCT สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LUCKY UNION FOODS
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PCL
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IMPACT EXHIBITION CENTER
BOSCH THAILAND
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ