ReadyPlanet.com
ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา โดยทั่วไป อาจจะมีไอเดียของขวัญ ที่หลากหลาย ตั้งแต่ ช่อดอกไม้แสดงความยินดี ตุ๊กตา รูปภาพบัณทิตในชุดครุย กรอบรูป นาฬิกา ของขวัญแฮนด์เมด ฯลฯ ซึ่งหาได้ง่ายทั่วไป

แต่ในฐานะที่ท่านเป็นคนพิเศษ ท่านอาจต้องการของขวัญอะไรที่พิเศษกว่า และมีคุณค่าทางความทรงจำ นานกว่า ช่อดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไป ตุ๊กตา รูปภาพธรรมดาๆ หรือนาฬิกาข้อมือที่รอวันหมดอายุการใช้งาน

 

GoldenVirtue ขอนำเสนอ ไอเดียของขวัญรับปริญญา ในลักษณะงานพิมพ์ ตามสั่งบนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% โดยท่านสามารถนำสัญลักษณ์ แห่งความสำเร็จในการศึกษา ต่างๆ เช่น รูปบันฑิตในชุดครุย โลโก้มหาวิทยาลัย หรือคณะ คำแสดงความยินดี มาประกอบเป็นงานพิมพ์บนแผ่นทองคำได้ หรือ จะนำเอาใบปริญญาบัตรทั้งใบ มาแปลงเป็นใบปริญญาทองคำ ก็ได้

 

 

ของขวัญรับปริญญาชิ้นนี้ จะกลายเป็นของประดับตกแต่งบ้าน ที่ผู้รับ และครอบครัวจะภาคภูมิใจ และช่วยให้ผู้รับได้ระลึกถึงความสำเร็จ ความพยายามทุ่มเท และคุณค่าของการศึกษา การนำความรู้ไปใช้ ซึ่งเป็นพลังให้สร้างความก้าวหน้าในชีวิตต่อไป
ไอเดีย ของขวัญ

ของขวัญให้ลูกค้า
ของขวัญให้ผู้ใหญ่
รูปเคารพบูชา
รูปถ่ายครอบครัว
ของขวัญแต่งงาน
ทะเบียนสมรสทองคำ article
ทะเบียนการค้า เกียรติบัตรทางการค้า
รางวัลพนักงาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของขวัญวันแม่ ของขวัญวันพ่อ