ReadyPlanet.com
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในทางความรู้การศึกษา การงาน อาชีพ สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในการรับรอง  ความรู้ความชำนาญ ในแห่งความสำเร็จของเรา มักจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร เช่น ใบปริญญาบัตร วุฒิบัตรทางการศึกษา หนังสือรับรองวุฒิบัตรด้านอาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ เกียรติบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ ต่างๆ ตามแต่จะกล่าว

เอกสารเหล่านี้ จะเป็นความภาคภูมิ และมีคุณค่าในความทรงจำของเราเสมอ หากเป็นไปได้เราคงไม่อยากเก็บเอาไว้ในลิ้นชัก หรือตู้หนังสือ และสำหรับ GoldenVirtue เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากเราสามารถช่วยส่งเสริมคุณค่าของเอกสารสำคัญนี้ โดยจัดพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ให้สมกับคุณค่าที่ได้มา เช่น

ใบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต วุฒิบัตร วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองวุฒิบัตรด้านอาชีพ ใบกระกอบวิชาชีพ  ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

 

เอกสารที่พิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ เหล่านี้ จะใส่มาในกรอบหลุยส์สีทอง ดูหรูหราสูงค่า เหมาะสำหรับตกแต่งไว้ที่บ้าน หรือห้องทำงาน เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น

 CLICK ดูตัวอย่างสินค้าที FACEBOOK SHOP

เนื่องด้วยประมวลกฏหมาย กรณีที่ทำสั่งจัดทำโดยจำลองเอกสารจากต้นฉบับจริง ทางเราขอสงวนสิทธิในการระบุข้อความ ดังนี้ในงานพิมพ์ "เอกสารทองคำฉบับนี้ เพียงจำลองขึ้น มิอาจนำไปใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้"

 
ไอเดีย ของขวัญ

ของขวัญให้ลูกค้า
ของขวัญให้ผู้ใหญ่
รูปเคารพบูชา
รูปถ่ายครอบครัว
ของขวัญแต่งงาน
ทะเบียนสมรสทองคำ article
ทะเบียนการค้า เกียรติบัตรทางการค้า
รางวัลพนักงาน
ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญวันแม่ ของขวัญวันพ่อ